ΜΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ

Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου

Σε σύντομο χρονικό διάστημα από την ολοκλήρωση του ελέγχου, εκδίδεται η τεχνική αναφορά 220 σημείων με τα σχόλια του μηχανικού μας, συμπεριλαμβανομένου του φωτογραφικού υλικού όλων των εμφανών ευρημάτων καθώς και γενικές φωτογραφίες του αυτοκινήτου.

Η τεχνική αναφορά αποστέλεται σε ψηφιακή μορφή στο e-mail σου, με δυνατότητα εκτύπωσης.

Δείτε ένα υπόδειγμα “Αναφοράς Ελέγχου Οχήματος”

Σκοπός της τεχνικής αναφοράς μας, είναι να έχεις παρατεθημένα και συγκεντρωμένα γραπτώς όλα τα ευρήματα και τα αποτελέσματα του τεχνικού ελέγχου με σαφήνεια και λεπτομέρεια, ώστε να έχεις πλήρη εικόνα του αυτοκινήτου πριν πάρεις την τελική απόφαση.

Με διαφάνεια και αμεροληψία, είμαστε εδώ για σένα!

Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους χρήσης.