Αdvanced πακέτο ελέγχου 300+ σημείων,
με χρήση πλήρους εξοπλισμού συνεργείου.

Η πραγματοποίηση του ελέγχου γίνεται αποκλειστικά και μόνο στις εγκαταστάσεις μας, με σκοπό την πιο ολοκληρωμένη διερεύνηση του αυτοκινήτου!

Ο συγκεκριμένος τρόπος ελέγχου έχει ως αποτέλεσμα, σημεία στο αυτοκίνητο τα οποία δεν δύναται να ελεγχθούν με επιτόπιο έλεγχο, να ελέγχονται πλήρως και με ακρίβεια αποτελεσμάτων!

Σημαντικότατο στοιχείο του ελέγχου στις εγκαταστάσεις μας, είναι η διερεύνηση για πιθανούς τζόγους (μπόσικα) στο σύστημα διεύθυνσης και γενικότερα στα συστήματα ενεργητικής ασφάλειας, αφού ο έλεγχος των συγκεκριμένων σημείων του αυτοκινήτου για τζόγους και μη εμφανείς (οπτικά) καταπονήσεις, δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί με φορητές ράμπες ανύψωσης κατά τον επιτόπιο έλεγχο, εφ’οσον το αυτοκίνητο ”πατάει” στο έδαφος.

Έιναι ένας ακόμη λόγος το ό,τι είμαστε, ίσως, η μόνη εταιρεία στον χώρο, που χαρακτηρίζουμε τον έλεγχο του πατώματος με φορητές ράμπες ανύψωσης, αμιγώς οπτικό και το διακρίνουμε και στην τεχνική μας αναφορά.

Και αυτό, γιατί πάνω απ’όλα θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς με τους πελάτες μας!

Βασικοί τομείς ελέγχου

 • *ΔΟΜΗ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ
 • *ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ
 • *ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
 • *ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
 • *ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ
 • *ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
 • *ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

  *Με χρήση επιπλέον εξοπλισμόυ συνεργείου

 •  ΠΛΗΡΗΣ ΣΑΡΩΣΗ όλων των εγκεφάλων του αυτοκινήτου και προαιρετικός έλεγχος καταγραφής χιλιομέτρων.
 •  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ σε αναβατόριο και δυνατότητα αφαίρεσης πλαστικών καλυμμάτων κινητήρα, όπου αυτό είναι επιτακτικό.
 •  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
 •  TEST DRIVE και σε συνθήκες αυτοκινητοδρόμου.
 •  ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ SERVICE

Βασικά πλεονεκτήματα του ελέγχου στις εγκαταστάσεις μας είναι πως πέρα από την χρήση εξοπλισμού συνεργείου για τον έλεγχο των μηχανολογικών, των ηλεκτρικών, του συστήματος διεύθυνσης και πέδησης και γενικά της ενεργητικής ασφάλειας, πραγματοποιούμε και διαγνωστικό έλεγχο με πλήρη σάρωση όλων των ηλεκτρονικών μονάδων του αυτοκινήτου με δυνατότητα ευρέσεως χιλιομετρικών καταγραφών, όπου είναι αυτό διαθέσιμο από τον κατασκευαστή του αυτοκινήτου.

Ο έλεγχος πραγματοποιείται με διαγνωστικό μηχάνημα βάσης, τελευταίας τεχνολογίας και με συνεχείς αναβαθμίσεις.

Ένα ακόμα πλεονέκτημα του συγκεριμένου ελέγχου είναι, πως στην διαδικασία του Test Drive συμπεριλαμβάνονται και συνθήκες αυτοκινητοδρόμου!

Αυτό, έρχεται να ολοκληρώσει πλήρως την όλη διαδικασία του ελέγχου και να έχουμε πιά, την όσο πιο ολοκληρωμένη εικόνα του αυτοκινήτου, για το οποίο σας ενδιαφέρει η απόκτησή του!

Αξίζει να σημειωθεί πως και μέτα την ολοκλήρωση του Test Drive, το οποίο είναι και το τελευταίο σκέλος της όλης διαδικασίας, πραγματοποιείται επαναληπτικός διαγνωστικός έλεγχος εγκεφάλων για πιθανές καταγεγραμμένες βλάβες οι οποίες έχουν προκύψει κατά την διεξαγωγή του και αφού πλέον το αυτοκίνητο έχει πραγματοποιήσει έναν πλήρη κύκλο λειτουργιών.

*Ο έλεγχος παραμέτρων κινητήρα καθώς και ο έλεγχος καταγραφής χιλιομέτρων εγκεφάλων, αφορούν δεδομένα τα οποία συλλέγονται στα διαγνωστικά μηχανήματα της AutoReport από τους εγκεφάλους του αυτοκινήτου. Τα δεδομένα αυτά δύναται να είναι διαθέσιμα ή μη, ανάλογα τον κατασκευαστή ή/και το μοντέλο του αυτοκινήτου.